Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Maiori — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 31.5°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 21.1°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 11.2°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 6.7°C trong tháng.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 26.5°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 14.2°C nhất định Tháng ba.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 107.8 mm Nó được ghi nhận Tháng ba. Lượng mưa tối thiểu — 32.3 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!