Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Maiori — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 31.6°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 20.7°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 11.3°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 6.5°C trong tháng.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 26.4°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 14.3°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 84.8 mm Nó được ghi nhận Tháng Chín. Lượng mưa tối thiểu — 23.7 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!