Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Maiori — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 31.3°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 20°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 11.1°C Tháng hai. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 6.2°C Tháng hai.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 26.6°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 14.2°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 86.8 mm Nó được ghi nhận Tháng hai. Lượng mưa tối thiểu — 25.8 mm Nó được ghi nhận Oai phong.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!