Nước phổ biến

Hoa Kỳ — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Hoa Kỳ
nhiệt độ nước Hoa Kỳ (tháng hiện tại)
Ponce 29.3 °C
Key West 28.3 °C
Bãi biển Miami 28.2 °C
Miami 28.1 °C
Everglades 27.7 °C
Kailua Kona 27.3 °C
Sarasota 27.1 °C
Honolulu 27 °C
Hawaii 26.9 °C
Kahului 26.7 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!