Nước phổ biến

Hoa Kỳ — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Hoa Kỳ
nhiệt độ nước Hoa Kỳ (tháng hiện tại)
Everglades 30.2 °C
Sarasota 30.1 °C
Tampa 30 °C
Key West 30 °C
New Orleans 29.9 °C
Houston 29.9 °C
Miami 29.8 °C
Bãi biển Miami 29.7 °C
Ponce 28.5 °C
Jacksonville 27.8 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!