Nước phổ biến

Hoa Kỳ — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Hoa Kỳ
nhiệt độ nước Hoa Kỳ (tháng hiện tại)
Ponce 27.8 °C
Kailua Kona 25.6 °C
Bãi biển Miami 25.4 °C
Honolulu 25.2 °C
Miami 25.2 °C
Hilo 25.1 °C
Hawaii 25.1 °C
Kahului 25 °C
Maui 25 °C
Key West 24.5 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!