Nước phổ biến

Đức — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đức
nhiệt độ nước Đức (tháng hiện tại)
Bremen 19 °C
Hamburg 18.6 °C
Lubeck 18.6 °C
Kiel 18.2 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!