Nước phổ biến

Đức — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đức
nhiệt độ nước Đức (tháng hiện tại)
Hamburg 5.8 °C
Bremen 5.5 °C
Kiel 5.4 °C
Lubeck 4.6 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!