Nước phổ biến

Đồ sứ — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đồ sứ
nhiệt độ nước Đồ sứ (tháng hiện tại)
Bắc Hải 30.2 °C
Hải Nam 30 °C
Tô Châu 29.5 °C
Haikou 29.4 °C
Yalong Bay 29.1 °C
Macau 29.1 °C
Sanya 29.1 °C
Chu Hải 29.1 °C
Dadunhai 29.1 °C
Đài Bắc 29 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!