Nước phổ biến

Đồ sứ — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đồ sứ
nhiệt độ nước Đồ sứ (tháng hiện tại)
Sanya 25 °C
Dadunhai 25 °C
Yalong Bay 24.7 °C
Hải Nam 22.7 °C
Haikou 21.8 °C
Đài Bắc 20.6 °C
Hồng Kông 20.2 °C
Quảng Châu 20.1 °C
Bắc Hải 19.9 °C
Macau 19.8 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!