Nước phổ biến

Đồ sứ — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đồ sứ
nhiệt độ nước Đồ sứ (tháng hiện tại)
Sanya 28.2 °C
Dadunhai 28.2 °C
Yalong Bay 28 °C
Hải Nam 27.7 °C
Haikou 27.5 °C
Bắc Hải 27.2 °C
Hồng Kông 26.9 °C
Chu Hải 26.7 °C
Macau 26.7 °C
Quảng Châu 26.4 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!