ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ

San Carlos de Bariloche — ಹವಾಮಾನ ನವೆಂಬರ್, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

16.2°C ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ 3.9°C ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 23 ಸನ್ನಿ ದಿನಗಳ 13.9-14.9 ಸನ್ (ಗಂಟೆಗಳ) 1 ರೈನಿ ದಿನಗಳು 16.5 ಎಂಎಂ ಮಳೆ 8.3°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
ಏರ್ ತಾಪಮಾನ
2017 2016 2015 2014 2013
ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 28.5°C — 30 ನವೆಂಬರ್ 2016.
ಗರಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 9.3°C — 17 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 1°C — 2 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ -4.7°C — 3 ನವೆಂಬರ್ 2014.
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
2017 2016 2015 2014 2013 2012
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ 11.9 °C — 30 ನವೆಂಬರ್ 2016. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು 8.1 °C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2015.
ಸನ್ನಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯದು ದಿನಗಳು
ಮಳೆ, ಎಂಎಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ 68.2 ಎಂಎಂ — ಅಗಸ್ಟಸ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ 13.6 ಎಂಎಂ — ಜನವರಿ.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 16.9 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಡಿಸೆಂಬರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 10.9 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಜುಲೈ.
ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 12.6 ಗಂ. — ಜನವರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5.4 ಗಂ. — ಜುಲೈ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!