ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಬ್ಯೂನಸ್ 18.9 °C
ಮಾರ್ ಡೆಲ್ ಪ್ಲೇಟಾ 13 °C
ಮಿರಮಾರ್ 12.3 °C
ಪುಯೆರ್ಟೊ ಮ್ಯಾಡ್ರಿನ್ 11.4 °C
San Carlos de Bariloche 8.4 °C
ಉಶ್ವಾಯ 5.9 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!