ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಬ್ಯೂನಸ್ 26.2 °C
ಮಾರ್ ಡೆಲ್ ಪ್ಲೇಟಾ 20.7 °C
ಮಿರಮಾರ್ 20 °C
ಪುಯೆರ್ಟೊ ಮ್ಯಾಡ್ರಿನ್ 17.4 °C
San Carlos de Bariloche 12.4 °C
ಉಶ್ವಾಯ 8.7 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!