Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Pizzo — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Nhiệt độ không khí theo tháng
Trung bình nhiệt độ tối đa hàng ngày — 29.6°C Oai phong. Nhiệt độ ban đêm tối đa trung bình — 21.7°C Oai phong. Nhiệt độ trung bình hàng ngày tối thiểu — 11.6°C trong tháng. Nhiệt độ ban đêm trung bình tối thiểu — 8°C trong tháng.
Nhiệt độ nước theo tháng
Nhiệt độ trung bình tối đa của các nước — 27.3°C nhất định Oai phong. Nhiệt độ tối thiểu trung bình của các nước — 14.4°C nhất định Tháng hai.
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa — 89.2 mm Nó được ghi nhận Tháng hai. Lượng mưa tối thiểu — 14.5 mm Nó được ghi nhận Tháng Bảy.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!