Nước phổ biến

Armenia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Armenia
nhiệt độ nước Armenia (tháng hiện tại)
Yerevan 3.4 °C
Jermuk 3 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!