Nước phổ biến

Armenia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Armenia
nhiệt độ nước Armenia (tháng hiện tại)
Jermuk 4.3 °C
Yerevan 4.1 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!