ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಅಸ್ತರ 16.8 °C
ಲಂಕರನ್ 16.1 °C
Neftcala 15.6 °C
Lobkatan 14.3 °C
ಬಾಕು 14.1 °C
Mardakan 13.5 °C
Sumgayit 13.3 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!