ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಲಂಕರನ್ 27.7 °C
ಅಸ್ತರ 27.6 °C
Neftcala 27 °C
Lobkatan 26.1 °C
ಬಾಕು 26.1 °C
Mardakan 25.7 °C
Sumgayit 25.5 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!