ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಲಂಕರನ್ 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
ಅಸ್ತರ 19.4 °C
Lobkatan 18.2 °C
ಬಾಕು 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!