ประเทศยอดนิยม

มอนเตเนโก — สภาพอากาศ กรกฎาคม, อุณหภูมิของน้ำ

สภาพอากาศในเมือง
เมือง วัน คืน เมฆ ฝน ปริมาณน้ำฝน ทะเล อาทิตย์
Ada Bojana 29.6 °C 21.7 °C 2 วัน 2 วัน 26.4 มิลลิเมตร 24.9 °C 13.5 ชั่วโมง
Becici 29.8 °C 18.7 °C 3 วัน 2 วัน 35.8 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Bigovo 28.3 °C 17.2 °C 4 วัน 3 วัน 53.4 มิลลิเมตร 25.4 °C 12.9 ชั่วโมง
Danilovgrad 31.2 °C 16.4 °C 2 วัน 2 วัน 31.8 มิลลิเมตร 0 °C 13.4 ชั่วโมง
Dobra Voda 30 °C 20.7 °C 2 วัน 2 วัน 26.3 มิลลิเมตร 25.2 °C 13.5 ชั่วโมง
Dobrota 28.3 °C 17.2 °C 4 วัน 3 วัน 55.6 มิลลิเมตร 25.4 °C 12.9 ชั่วโมง
Herceg Novi 29.2 °C 17.9 °C 3 วัน 4 วัน 54.6 มิลลิเมตร 25.4 °C 13 ชั่วโมง
Igalo 29.2 °C 17.9 °C 3 วัน 4 วัน 54.2 มิลลิเมตร 25.4 °C 13 ชั่วโมง
Kolasin 24.4 °C 10.4 °C 6 วัน 7 วัน 88.7 มิลลิเมตร 0 °C 11.6 ชั่วโมง
Kotor 28.2 °C 17.2 °C 4 วัน 3 วัน 55.4 มิลลิเมตร 25.4 °C 12.9 ชั่วโมง
Milocher 29.8 °C 18.7 °C 3 วัน 2 วัน 34.7 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Niksic 26.7 °C 11.3 °C 5 วัน 6 วัน 73.5 มิลลิเมตร 0 °C 12.3 ชั่วโมง
Petrovac 30.1 °C 19.3 °C 2 วัน 2 วัน 28.1 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.5 ชั่วโมง
Podgorica 31 °C 16.4 °C 2 วัน 3 วัน 33.1 มิลลิเมตร 25.3 °C 13.4 ชั่วโมง
Podgoroditsa 31 °C 16.4 °C 2 วัน 2 วัน 31.7 มิลลิเมตร 25.3 °C 13.4 ชั่วโมง
Przno 29.8 °C 18.7 °C 3 วัน 2 วัน 35.3 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Rafailovici 29.8 °C 18.7 °C 3 วัน 2 วัน 35.5 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Risan 28.3 °C 17.2 °C 4 วัน 3 วัน 53 มิลลิเมตร 25.4 °C 12.9 ชั่วโมง
Sutomore 30 °C 20.7 °C 2 วัน 2 วัน 26.5 มิลลิเมตร 25.3 °C 13.5 ชั่วโมง
Sveti Stefan 29.8 °C 18.7 °C 3 วัน 2 วัน 34.7 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Tivat 28.3 °C 17.2 °C 3 วัน 3 วัน 55.1 มิลลิเมตร 25.4 °C 12.9 ชั่วโมง
Ulcin 29.6 °C 21.7 °C 1 วัน 2 วัน 27.9 มิลลิเมตร 25 °C 13.6 ชั่วโมง
Zabljak 22.5 °C 11.2 °C 8 วัน 10 วัน 132.5 มิลลิเมตร 0 °C 11 ชั่วโมง
บาร์ 30 °C 20.7 °C 2 วัน 2 วัน 26.1 มิลลิเมตร 25.3 °C 13.5 ชั่วโมง
บุดวา 29.8 °C 18.7 °C 3 วัน 2 วัน 36.4 มิลลิเมตร 25.4 °C 13.1 ชั่วโมง
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!