ประเทศยอดนิยม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนานโยบายนี้จะเข้าใจวิธีการที่เราเก็บรวบรวมใช้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ก่อนหรือในเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะระบุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวม
  • เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เหล่านี้ระบุไว้โดยเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่รองรับอื่น ๆ เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อตอบสนองเป้าหมายเหล่านี้
  • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรมและที่เหมาะสมมีความรู้หรือความยินยอมของแต่ละบุคคล
  • ข้อมูลส่วนบุคคลควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้เท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวควรจะมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการสูญหายหรือถูกขโมยเช่นเดียวกับการเข้าถึงการเปิดเผยการคัดลอกหรือดัดแปลง
  • เราจะจัดให้มีข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
เราใช้การโฆษณาของบุคคลที่สามใน Meteodb.com ให้การสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา บางส่วนของโฆษณาเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้และเว็บบีคอน (เช่น Google โดยใช้ Google AdSense) มันมักจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดเป้​​าหมายทางภูมิศาสตร์หรือแสดงโฆษณาบางอย่างขึ้นอยู่กับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองและการบำรุงรักษา
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!