ประเทศยอดนิยม

เซเชลส์ — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, เซเชลส์
อุณหภูมิของน้ำ เซเชลส์ (เดือนปัจจุบัน)
Anse Volbert 26.3 °C
La Digue 26.3 °C
Praslin 26.3 °C
ภาพเงา 26.3 °C
Felicite 26.3 °C
Beau Vallon 26.2 °C
วิคตอเรีย 26.2 °C
Ste Anne เกาะ 26.2 °C
Mahe 26.1 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!