ประเทศยอดนิยม

ประเทศไทย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, ประเทศไทย
อุณหภูมิของน้ำ ประเทศไทย (เดือนปัจจุบัน)
เกาะ Li Pe 30.1 °C
นราธิวาส 30 °C
หาดใหญ่ 29.9 °C
ปัตตานี 29.9 °C
เกาะลันตา 29.8 °C
เกาะพีพี 29.7 °C
หาดละไม 29.7 °C
หาดเฉวง 29.7 °C
กระบี่ 29.7 °C
จอมเทียน 29.6 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!