ประเทศยอดนิยม

ประเทศไทย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, ประเทศไทย
อุณหภูมิของน้ำ ประเทศไทย (เดือนปัจจุบัน)
เกาะ Li Pe 29 °C
หาดไม้ขาว 28.9 °C
หาดในยาง 28.9 °C
เขาหลัก 28.9 °C
เกาะลันตา 28.9 °C
สิมิลัน 28.9 °C
หาดในหาน 28.8 °C
กระบี่ 28.8 °C
หาดกมลา 28.8 °C
หาดสุรินทร์ 28.8 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!