ประเทศยอดนิยม

สิงคโปร์ — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, สิงคโปร์
อุณหภูมิของน้ำ สิงคโปร์ (เดือนปัจจุบัน)
เกาะเซนโตซ่า 29.2 °C
สิงคโปร์ 29.1 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!