ประเทศยอดนิยม

สิงคโปร์ — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, สิงคโปร์
อุณหภูมิของน้ำ สิงคโปร์ (เดือนปัจจุบัน)
เกาะเซนโตซ่า 30.1 °C
สิงคโปร์ 30 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!