ประเทศยอดนิยม

มอนเตเนโก — สภาพอากาศ ตุลาคม, อุณหภูมิของน้ำ

สภาพอากาศในเมือง
เมือง วัน คืน เมฆ ฝน ปริมาณน้ำฝน ทะเล อาทิตย์
Ada Bojana 21.2 °C 16.1 °C 6 วัน 6 วัน 134.1 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.4 ชั่วโมง
Becici 20.6 °C 12.7 °C 5 วัน 5 วัน 124.2 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.5 ชั่วโมง
Bigovo 19.6 °C 12 °C 6 วัน 6 วัน 147.9 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.4 ชั่วโมง
Danilovgrad 20.4 °C 9.4 °C 5 วัน 4 วัน 89 มิลลิเมตร 0 °C 9 ชั่วโมง
Dobra Voda 21.1 °C 14.7 °C 7 วัน 6 วัน 128.9 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.5 ชั่วโมง
Dobrota 19.6 °C 11.9 °C 5 วัน 6 วัน 145.1 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.4 ชั่วโมง
Herceg Novi 20.2 °C 11.8 °C 6 วัน 6 วัน 140.8 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.3 ชั่วโมง
Igalo 20.2 °C 11.8 °C 6 วัน 6 วัน 141.3 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.3 ชั่วโมง
Kolasin 13.8 °C 4.3 °C 8 วัน 4 วัน 66.2 มิลลิเมตร 0 °C 8 ชั่วโมง
Kotor 19.6 °C 11.9 °C 5 วัน 6 วัน 143.9 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.4 ชั่วโมง
Milocher 20.6 °C 12.7 °C 5 วัน 5 วัน 124.5 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.6 ชั่วโมง
Niksic 15.7 °C 5.1 °C 7 วัน 4 วัน 115 มิลลิเมตร 0 °C 8 ชั่วโมง
Petrovac 20.9 °C 13.8 °C 7 วัน 6 วัน 118.1 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.5 ชั่วโมง
Podgorica 20.2 °C 9.4 °C 5 วัน 4 วัน 92.1 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.9 ชั่วโมง
Podgoroditsa 20.2 °C 9.4 °C 5 วัน 4 วัน 92.7 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.9 ชั่วโมง
Przno 20.6 °C 12.7 °C 6 วัน 5 วัน 123.5 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.5 ชั่วโมง
Rafailovici 20.5 °C 12.7 °C 6 วัน 5 วัน 124.7 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.6 ชั่วโมง
Risan 19.6 °C 12 °C 6 วัน 6 วัน 147.8 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.4 ชั่วโมง
Sutomore 21.1 °C 14.7 °C 7 วัน 6 วัน 128.8 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.5 ชั่วโมง
Sveti Stefan 20.6 °C 12.7 °C 5 วัน 5 วัน 124.6 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.6 ชั่วโมง
Tivat 19.6 °C 11.9 °C 6 วัน 6 วัน 146.8 มิลลิเมตร 21.5 °C 8.4 ชั่วโมง
Ulcin 21.2 °C 16.1 °C 6 วัน 6 วัน 129.4 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.4 ชั่วโมง
Zabljak 12.3 °C 5.1 °C 7 วัน 5 วัน 101.9 มิลลิเมตร 0 °C 7.1 ชั่วโมง
บาร์ 21.1 °C 14.7 °C 7 วัน 5 วัน 128 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.5 ชั่วโมง
บุดวา 20.5 °C 12.7 °C 6 วัน 5 วัน 120.4 มิลลิเมตร 21.6 °C 8.6 ชั่วโมง
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!