ประเทศยอดนิยม

มอนเตเนโก — สภาพอากาศ มิถุนายน, อุณหภูมิของน้ำ

สภาพอากาศในเมือง
เมือง วัน คืน เมฆ ฝน ปริมาณน้ำฝน ทะเล อาทิตย์
Ada Bojana 26.8 °C 19.4 °C 4 วัน 2 วัน 35.6 มิลลิเมตร 23.2 °C 13.2 ชั่วโมง
Becici 26.9 °C 16.3 °C 5 วัน 2 วัน 43.7 มิลลิเมตร 23.3 °C 12.6 ชั่วโมง
Bigovo 25.5 °C 15 °C 5 วัน 6 วัน 84.1 มิลลิเมตร 23.2 °C 12.3 ชั่วโมง
Danilovgrad 28.4 °C 14 °C 4 วัน 3 วัน 29.4 มิลลิเมตร 0 °C 13.2 ชั่วโมง
Dobra Voda 27.1 °C 18.3 °C 4 วัน 2 วัน 31.9 มิลลิเมตร 23.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Dobrota 25.6 °C 15 °C 4 วัน 6 วัน 84.1 มิลลิเมตร 23.1 °C 12.3 ชั่วโมง
Herceg Novi 26.3 °C 15.7 °C 4 วัน 6 วัน 87.8 มิลลิเมตร 23.1 °C 12.2 ชั่วโมง
Igalo 26.3 °C 15.7 °C 4 วัน 6 วัน 87.8 มิลลิเมตร 23.1 °C 12.2 ชั่วโมง
Kolasin 21.7 °C 8.6 °C 8 วัน 9 วัน 99 มิลลิเมตร 0 °C 11.1 ชั่วโมง
Kotor 25.6 °C 15 °C 4 วัน 6 วัน 84 มิลลิเมตร 23.2 °C 12.3 ชั่วโมง
Milocher 26.9 °C 16.3 °C 5 วัน 3 วัน 44.1 มิลลิเมตร 23.3 °C 12.6 ชั่วโมง
Niksic 24.1 °C 9.3 °C 7 วัน 8 วัน 83.8 มิลลิเมตร 0 °C 11.7 ชั่วโมง
Petrovac 27.2 °C 16.9 °C 4 วัน 2 วัน 32.9 มิลลิเมตร 23.3 °C 13.1 ชั่วโมง
Podgorica 28 °C 14 °C 4 วัน 3 วัน 29.2 มิลลิเมตร 23.4 °C 13.3 ชั่วโมง
Podgoroditsa 28 °C 14 °C 4 วัน 3 วัน 30.4 มิลลิเมตร 23.4 °C 13.2 ชั่วโมง
Przno 26.8 °C 16.3 °C 5 วัน 3 วัน 43.8 มิลลิเมตร 23.3 °C 12.6 ชั่วโมง
Rafailovici 26.9 °C 16.3 °C 5 วัน 2 วัน 42.1 มิลลิเมตร 23.3 °C 12.6 ชั่วโมง
Risan 25.5 °C 15 °C 5 วัน 6 วัน 83.8 มิลลิเมตร 23.1 °C 12.3 ชั่วโมง
Sutomore 27.1 °C 18.3 °C 4 วัน 2 วัน 32.1 มิลลิเมตร 23.4 °C 13.1 ชั่วโมง
Sveti Stefan 26.9 °C 16.3 °C 5 วัน 3 วัน 44.2 มิลลิเมตร 23.3 °C 12.6 ชั่วโมง
Tivat 25.5 °C 15 °C 4 วัน 6 วัน 83.8 มิลลิเมตร 23.1 °C 12.3 ชั่วโมง
Ulcin 26.8 °C 19.4 °C 4 วัน 2 วัน 35.1 มิลลิเมตร 23.3 °C 13.2 ชั่วโมง
Zabljak 19.9 °C 9.5 °C 9 วัน 12 วัน 161 มิลลิเมตร 0 °C 10.1 ชั่วโมง
บาร์ 27.1 °C 18.3 °C 4 วัน 2 วัน 31.7 มิลลิเมตร 23.4 °C 13.2 ชั่วโมง
บุดวา 26.9 °C 16.3 °C 5 วัน 2 วัน 41.7 มิลลิเมตร 23.3 °C 12.6 ชั่วโมง
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!