लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम सेप्टेम्बर, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 27.8 °C 16.4 °C 3 दिन 5 दिन 63.6 मिमी 24.4 °C 10.9 घन्टा।
Durrës 26.9 °C 16.4 °C 4 दिन 6 दिन 76 मिमी 24.4 °C 10.6 घन्टा।
Ksamil 27.3 °C 22 °C 2 दिन 4 दिन 73.4 मिमी 25.1 °C 11.1 घन्टा।
Saranda 25.7 °C 13.2 °C 5 दिन 7 दिन 91.6 मिमी 25 °C 10.4 घन्टा।
Vlora 25.9 °C 21 °C 2 दिन 4 दिन 69.8 मिमी 24.5 °C 11.1 घन्टा।
टिराने 26.9 °C 16.4 °C 4 दिन 6 दिन 72.4 मिमी 24.2 °C 10.7 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!