लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम सेप्टेम्बर, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 27.9 °C 16.7 °C 3 दिन 4 दिन 55.8 मिमी 24.5 °C 10.9 घन्टा।
Durrës 27 °C 16.8 °C 4 दिन 5 दिन 67 मिमी 24.5 °C 10.7 घन्टा।
Ksamil 27.2 °C 22.2 °C 2 दिन 3 दिन 64.9 मिमी 25.2 °C 11.1 घन्टा।
Saranda 25.4 °C 13.4 °C 5 दिन 6 दिन 82.3 मिमी 25.1 °C 10.3 घन्टा।
Vlora 25.9 °C 21.2 °C 2 दिन 4 दिन 61.8 मिमी 24.6 °C 11.1 घन्टा।
टिराने 27 °C 16.8 °C 4 दिन 5 दिन 63.8 मिमी 24.2 °C 10.7 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!