लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम जनवरी मा, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 9.5 °C 2.6 °C 8 दिन 6 दिन 80.3 मिमी 14.8 °C 6.5 घन्टा।
Durrës 8.8 °C 3 °C 8 दिन 6 दिन 110.4 मिमी 14.7 °C 6.1 घन्टा।
Ksamil 12.2 °C 9.5 °C 9 दिन 8 दिन 163.6 मिमी 15.5 °C 6 घन्टा।
Saranda 7.6 °C 1.1 °C 7 दिन 8 दिन 177.9 मिमी 15.5 °C 5.7 घन्टा।
Vlora 10.7 °C 7.8 °C 9 दिन 7 दिन 106.1 मिमी 15.4 °C 6.4 घन्टा।
टिराने 8.8 °C 3 °C 8 दिन 6 दिन 109.7 मिमी 14.1 °C 6.2 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!