लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम जनवरी मा, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 9.7 °C 2.7 °C 8 दिन 6 दिन 70.1 मिमी 14.8 °C 6.7 घन्टा।
Durrës 8.9 °C 3 °C 8 दिन 6 दिन 100.3 मिमी 14.7 °C 6.3 घन्टा।
Ksamil 12.6 °C 9.6 °C 10 दिन 8 दिन 114 मिमी 15.5 °C 6.2 घन्टा।
Saranda 7.9 °C 1 °C 7 दिन 8 दिन 133.9 मिमी 15.5 °C 5.9 घन्टा।
Vlora 10.9 °C 7.9 °C 9 दिन 6 दिन 88.9 मिमी 15.4 °C 6.6 घन्टा।
टिराने 8.9 °C 3 °C 8 दिन 6 दिन 99.5 मिमी 14.1 °C 6.3 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!