लोकप्रिय देशहरू

संयुक्त राज्य अमेरिका — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका
पानी तापमान संयुक्त राज्य अमेरिका (वर्तमान महिना)
कुञ्जी पश्चिम 30.4 °C
Everglades 30.4 °C
सारासोटा 30.3 °C
हस्टन 30.3 °C
मियामी 30.2 °C
मियामी बीच 30.1 °C
ताम्पा 30.1 °C
नयाँ अर्लिन्स 30 °C
पोन्से 29 °C
ओर्लान्डो 27.9 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!