लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम नोभेम्बर, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 16.8 °C 8.6 °C 8 दिन 5 दिन 92.9 मिमी 19.7 °C 7.3 घन्टा।
Durrës 16.1 °C 9.2 °C 8 दिन 7 दिन 120.7 मिमी 19.7 °C 7 घन्टा।
Ksamil 18.3 °C 15.3 °C 8 दिन 9 दिन 198.6 मिमी 20.4 °C 6.8 घन्टा।
Saranda 14.5 °C 7 °C 7 दिन 8 दिन 189.4 मिमी 20.4 °C 6.5 घन्टा।
Vlora 17 °C 13.8 °C 8 दिन 7 दिन 150.9 मिमी 20 °C 7.1 घन्टा।
टिराने 16.1 °C 9.2 °C 8 दिन 6 दिन 120.5 मिमी 19.2 °C 7 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!