लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम नोभेम्बर, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 16.6 °C 8.3 °C 8 दिन 5 दिन 88.9 मिमी 19.7 °C 7.5 घन्टा।
Durrës 15.9 °C 8.8 °C 7 दिन 6 दिन 116.1 मिमी 19.7 °C 7.1 घन्टा।
Ksamil 18.4 °C 15.1 °C 8 दिन 9 दिन 168.8 मिमी 20.4 °C 7 घन्टा।
Saranda 14.4 °C 6.5 °C 7 दिन 8 दिन 156.7 मिमी 20.3 °C 6.7 घन्टा।
Vlora 17 °C 13.7 °C 7 दिन 7 दिन 136.1 मिमी 20 °C 7.3 घन्टा।
टिराने 15.9 °C 8.8 °C 8 दिन 6 दिन 115.9 मिमी 19.2 °C 7.2 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!