लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम अगस्ट, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 33.5 °C 19.6 °C 0 दिन 0 दिन 8.3 मिमी 25.7 °C 12.9 घन्टा।
Durrës 32.4 °C 19.4 °C 0 दिन 1 दिन 13.2 मिमी 25.6 °C 12.9 घन्टा।
Ksamil 31.4 °C 24.1 °C 1 दिन 0 दिन 5.3 मिमी 26.1 °C 13 घन्टा।
Saranda 31.8 °C 16.5 °C 2 दिन 3 दिन 29.7 मिमी 26 °C 12.3 घन्टा।
Vlora 30.3 °C 23.6 °C 1 दिन 0 दिन 6.7 मिमी 25.5 °C 13 घन्टा।
टिराने 32.4 °C 19.4 °C 0 दिन 1 दिन 13.4 मिमी 25.4 °C 12.9 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!