लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम अगस्ट, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 33.4 °C 19.9 °C 1 दिन 0 दिन 8.1 मिमी 25.9 °C 12.6 घन्टा।
Durrës 32.3 °C 19.9 °C 2 दिन 1 दिन 16.1 मिमी 25.8 °C 12.5 घन्टा।
Ksamil 31.2 °C 24.3 °C 1 दिन 0 दिन 7.4 मिमी 26.2 °C 12.7 घन्टा।
Saranda 31.2 °C 16.6 °C 3 दिन 4 दिन 36.8 मिमी 26 °C 11.8 घन्टा।
Vlora 30.2 °C 23.9 °C 2 दिन 1 दिन 7.6 मिमी 25.7 °C 12.8 घन्टा।
टिराने 32.3 °C 19.9 °C 2 दिन 1 दिन 16.3 मिमी 25.6 °C 12.5 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!