लोकप्रिय देशहरू

अल्बानिया — मौसम जुलाई, पानी तापमान

यो शहर मा मौसम
शहर दिन रात बादल वर्षा वर्षा समुद्र सूर्य
Berat 32.5 °C 19.2 °C 1 दिन 1 दिन 16.4 मिमी 24.8 °C 13.7 घन्टा।
Durrës 31.3 °C 19.1 °C 1 दिन 2 दिन 24.3 मिमी 24.9 °C 13.5 घन्टा।
Ksamil 30.1 °C 23.2 °C 0 दिन 0 दिन 4.9 मिमी 25 °C 14 घन्टा।
Saranda 30.5 °C 15.6 °C 3 दिन 3 दिन 38.4 मिमी 24.8 °C 13 घन्टा।
Vlora 29.6 °C 23 °C 0 दिन 1 दिन 7.3 मिमी 24.6 °C 14 घन्टा।
टिराने 31.3 °C 19.1 °C 1 दिन 2 दिन 23.3 मिमी 25 °C 13.6 घन्टा।
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!