ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

โอเบียโด — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 24.4°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 14°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 11°C กุมภาพันธ์. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 4.3°C กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 119.1 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กุมภาพันธ์. เร่งรัดขั้นต่ำ — 32.4 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กันยายน.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!