ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Ulcin — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 30.6°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 22.6°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 9.8°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 6.8°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 25.7°C คงที่ สิงหาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 13.4°C คงที่ กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 212.7 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 15.1 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!