ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Milano — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 29.3°C กรกฎาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 18.9°C กรกฎาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 6.4°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 2.3°C ในเดือนมกราคม.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 131.3 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤษภาคม. เร่งรัดขั้นต่ำ — 45.3 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก ในเดือนมกราคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!