ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Milano — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 29.5°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 19.4°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 6.5°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 2.5°C ในเดือนมกราคม.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 132.6 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤศจิกายน. เร่งรัดขั้นต่ำ — 42 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก ในเดือนมกราคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!