ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

มาอีโอริ — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 31.6°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 20.7°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 11.5°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — 6.9°C ในเดือนมกราคม.
อุณหภูมิของน้ำตามเดือน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของน้ำ — 26.5°C คงที่ สิงหาคม. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของน้ำ — 14.2°C คงที่ มีนาคม.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 107.8 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก มีนาคม. เร่งรัดขั้นต่ำ — 23.7 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก สิงหาคม.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!