ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Podebrady — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 24.5°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 15°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — 0.5°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — -2.2°C ในเดือนมกราคม.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 70.1 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก พฤษภาคม. เร่งรัดขั้นต่ำ — 25.7 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กุมภาพันธ์.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!