ประเทศยอดนิยม
เปรียบเทียบสภาพอากาศ

Krknose — สภาพอากาศเดือน

อุณหภูมิของอากาศโดย
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในชีวิตประจำวัน — 19.8°C สิงหาคม. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคืน — 14.3°C สิงหาคม. ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุดในชีวิตประจำวัน — -2.1°C ในเดือนมกราคม. อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคืน — -3.7°C กุมภาพันธ์.
ปริมาณน้ำฝน, มิลลิเมตร
เร่งรัดสูงสุด — 185.1 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กรกฎาคม. เร่งรัดขั้นต่ำ — 48.7 มิลลิเมตร มันจะถูกบันทึก กุมภาพันธ์.
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!