ประเทศยอดนิยม

ประเทศแอลจีเรีย — สภาพอากาศเดือน, อุณหภูมิของน้ำ

เมือง, ประเทศแอลจีเรีย
อุณหภูมิของน้ำ ประเทศแอลจีเรีย (เดือนปัจจุบัน)
แอลเจียร์ 21.4 °C
บอกให้เราและแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!