کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

ویارجیو — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29.8°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 18.8°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 9.8°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 4.9°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 25.6°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 13°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 95.8 میلی متر آن ثبت شد نوامبر. حداقل بارش — 24.3 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!