کشورهای محبوب

مونته نگرو — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, مونته نگرو
درجه حرارت آب مونته نگرو (ماه جاری)
ایگالو 16.8 °C
Milocher 16.8 °C
Bigovo 16.8 °C
کوتور 16.8 °C
Rafailovici 16.8 °C
Przno 16.8 °C
بچیچی 16.8 °C
استفان شده Sveti 16.8 °C
هرتسگ نووی 16.8 °C
دوبروتا 16.8 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!