کشورهای محبوب

مونته نگرو — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, مونته نگرو
درجه حرارت آب مونته نگرو (ماه جاری)
هرتسگ نووی 26.4 °C
ایگالو 26.4 °C
دوبروتا 26.3 °C
بودوا 26.3 °C
Risan 26.3 °C
تیوات 26.3 °C
Bigovo 26.3 °C
کوتور 26.3 °C
Milocher 26.2 °C
Rafailovici 26.2 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!