کشورهای محبوب

مونته نگرو — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, مونته نگرو
درجه حرارت آب مونته نگرو (ماه جاری)
هرتسگ نووی 14 °C
دوبروتا 14 °C
Risan 14 °C
تیوات 14 °C
ایگالو 14 °C
Bigovo 14 °C
کوتور 14 °C
استفان شده Sveti 13.8 °C
بودوا 13.8 °C
Milocher 13.8 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!