کشورهای محبوب

اوکراین — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, اوکراین
درجه حرارت آب اوکراین (ماه جاری)
UTES 9.3 °C
Vilkovo 4.7 °C
بلشویک 4.7 °C
Zhelezniy بندر 4.5 °C
اسکادوسک 4.4 °C
Ilichevskoe 4.3 °C
Sergeevka 4.3 °C
Gribovka 4.3 °C
Zatoka 4.2 °C
Karolino-Bugaz 4.2 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!