کشورهای محبوب

اوکراین — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, اوکراین
درجه حرارت آب اوکراین (ماه جاری)
UTES 22.4 °C
Vilkovo 21.4 °C
Sergeevka 21.4 °C
Karolino-Bugaz 21.3 °C
بلشویک 21.3 °C
Gribovka 21.3 °C
Zatoka 21.3 °C
Strelkovoe 21.3 °C
اسکادوسک 21.2 °C
Zhelezniy بندر 21.2 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!