کشورهای محبوب

آلمان — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, آلمان
درجه حرارت آب آلمان (ماه جاری)
برمن 18.9 °C
لوبک 18.6 °C
هامبورگ 18.4 °C
کیل 18.2 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!