کشورهای محبوب

جزایر Maldive — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, جزایر Maldive
درجه حرارت آب جزایر Maldive (ماه جاری)
Addu Atoll در 29.3 °C
Seenu به جزیره مرجانی 29.3 °C
Meemu مرجانی 29.2 °C
Faafu مرجانی 29.2 °C
Dhaalu Atoll را 29.1 °C
آری مرجانی 29.1 °C
جزیره مرجانی مرد 29 °C
Maafushi 29 °C
بع مرجانی 28.9 °C
RAA مرجانی 28.8 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!