کشورهای محبوب

جزایر Maldive — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

شهرهای, جزایر Maldive
درجه حرارت آب جزایر Maldive (ماه جاری)
Seenu به جزیره مرجانی 28.8 °C
Meemu مرجانی 28.8 °C
Faafu مرجانی 28.8 °C
Addu Atoll در 28.8 °C
Dhaalu Atoll را 28.7 °C
جزیره مرجانی مرد 28.7 °C
آری مرجانی 28.7 °C
Lhaviyani مرجانی 28.7 °C
بع مرجانی 28.7 °C
Maafushi 28.7 °C
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!