کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

البیا — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29.6°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 21.6°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 12.5°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 7.4°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 25.6°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 13.4°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 55.3 میلی متر آن ثبت شد مارس. حداقل بارش — 5.4 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!