کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

البیا — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 29.8°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 21.7°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 12.5°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 7.4°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 25.7°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 13.4°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 56.8 میلی متر آن ثبت شد نوامبر. حداقل بارش — 8.6 میلی متر آن ثبت شد جولای.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!