کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

Maiori — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 31.5°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 21.1°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 11.2°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 6.7°C در ژانویه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 26.5°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 14.2°C ثابت مارس.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 107.8 میلی متر آن ثبت شد مارس. حداقل بارش — 32.3 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!