کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

Maiori — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 31.3°C اوت. میانگین حداکثر دما در شب — 20°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 11.1°C فوریه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 6.2°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 26.6°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 14.2°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 86.8 میلی متر آن ثبت شد فوریه. حداقل بارش — 25.8 میلی متر آن ثبت شد اوت.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!