کشورهای محبوب
مقایسه آب و هوا

آرهوس — آب و هوا توسط ماه, درجه حرارت آب

دمای هوا به ماه
متوسط ​​حداکثر درجه حرارت روزانه — 20.7°C جولای. میانگین حداکثر دما در شب — 14.7°C اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت روزانه — 3.2°C در ژانویه. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت شب — 0.8°C فوریه.
درجه حرارت آب توسط ماه
میانگین حداکثر دمای آب — 17.9°C ثابت اوت. به طور متوسط ​​حداقل درجه حرارت آب — 1.8°C ثابت فوریه.
بارش, میلی متر
حداکثر بارش — 70.8 میلی متر آن ثبت شد جولای. حداقل بارش — 29.5 میلی متر آن ثبت شد فوریه.
به ما بگویید و به اشتراک گذاری با دوستان خود!