लोकप्रिय देशहरू
मौसम तुलना

Dnepropetrovsk — मौसम डिसेम्बर

1.1°C दिन तापमान -1.5°C रात तापमान 5 सनी दिन 8.3-8.6 सूर्य (घन्टा) 2 वर्षा दिन 42.4 मिमी वर्षा 0°C पानी तापमान
एयर तापमान
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
अधिकतम दैनिक तापमान 12°C — 1 Dec 2012.
अधिकतम रात तापमान 10.5°C — 1 Dec 2012.
न्यूनतम दैनिक तापमान -17.3°C — 31 Dec 2014.
न्यूनतम रात तापमान -15.5°C — 31 Dec 2014.
, सनी बादल र अंधकारपूर्न दिन
वर्षा, मिमी
अधिकतम वर्षा 51.3 मिमी — जुन. न्यूनतम वर्षा 20.7 मिमी — Augustus.
हावाको गति, मी / घन्टा
अधिकतम हावा गति 17.6 मी / घन्टा — Mar. न्यूनतम हावा गति 13 मी / घन्टा — जुन.
घाम को घन्टा संख्या
दिन प्रति घाम को घण्टा अधिकतम संख्या 12.2 घन्टा। — जुलाई. दिन प्रति घाम को घण्टा न्यूनतम नम्बर 2.4 घन्टा। — जनवरी.
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!