लोकप्रिय देशहरू
मौसम तुलना

Dnepropetrovsk — मौसम अप्रिल

15.4°C दिन तापमान 7.4°C रात तापमान 12 सनी दिन 12.9-14.5 सूर्य (घन्टा) 4 वर्षा दिन 43.6 मिमी वर्षा 0°C पानी तापमान
एयर तापमान
2018 2017 2016 2015 2014 2013
अधिकतम दैनिक तापमान 25.5°C — 26 अप्रिल 2018.
अधिकतम रात तापमान 16°C — 27 अप्रिल 2018.
न्यूनतम दैनिक तापमान 1°C — 20 अप्रिल 2017.
न्यूनतम रात तापमान -3°C — 20 अप्रिल 2017.
, सनी बादल र अंधकारपूर्न दिन
वर्षा, मिमी
अधिकतम वर्षा 51.3 मिमी — जुन. न्यूनतम वर्षा 20.7 मिमी — Augustus.
हावाको गति, मी / घन्टा
अधिकतम हावा गति 17.6 मी / घन्टा — Mar. न्यूनतम हावा गति 13 मी / घन्टा — जुन.
घाम को घन्टा संख्या
दिन प्रति घाम को घण्टा अधिकतम संख्या 12.2 घन्टा। — जुलाई. दिन प्रति घाम को घण्टा न्यूनतम नम्बर 2.4 घन्टा। — जनवरी.
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!