ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਟਰਕੀ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਟਰਕੀ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਟਰਕੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
ਅਦਾਨਾ 22.6 °C
Kargicak 22.5 °C
Mersin 22.5 °C
Iskenderun 22.5 °C
Anamur 22.5 °C
Konakli 22.5 °C
Alanya 22.5 °C
Mahmutlar 22.5 °C
Turkler 22.4 °C
Gazimagusa 22.4 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!