लोकप्रिय देशहरू
मौसम तुलना

फ्रेडेरिक्सह्याभ्न — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

महिना द्वारा हावा तापमान
औसत अधिकतम दैनिक तापमान — 19.4°C जुलाई. औसत अधिकतम रात तापमान — 15.6°C अगस्ट. औसत न्यूनतम दैनिक तापमान — 3.1°C फेब्रुअरी. औसत न्यूनतम रात तापमान — 1.3°C फेब्रुअरी.
महिना पानी तापमान
पानी को औसत अधिकतम तापक्रम — 17.7°C स्थिर अगस्ट. पानी को औसत न्यूनतम तापमान — 2.8°C स्थिर फेब्रुअरी.
वर्षा, मिमी
अधिकतम वर्षा — 86.4 मिमी यो रेकर्ड थियो अगस्ट. न्यूनतम वर्षा — 30.6 मिमी यो रेकर्ड थियो फेब्रुअरी.
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!