लोकप्रिय देशहरू

अष्ट्रेलिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अष्ट्रेलिया
पानी तापमान अष्ट्रेलिया (वर्तमान महिना)
डार्विन 31.2 °C
केर्नस 28.5 °C
FRASER 26.2 °C
ब्रिस्बेन 25.6 °C
पर्थ 21.5 °C
सिडनी 21.1 °C
एडिलेड 20.1 °C
मेलबोर्न 19.4 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!