लोकप्रिय देशहरू

अष्ट्रेलिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अष्ट्रेलिया
पानी तापमान अष्ट्रेलिया (वर्तमान महिना)
डार्विन 30.2 °C
केर्नस 29.1 °C
FRASER 27.2 °C
ब्रिस्बेन 26.7 °C
पर्थ 23 °C
सिडनी 22.7 °C
एडिलेड 22 °C
मेलबोर्न 21.2 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!