लोकप्रिय देशहरू

अष्ट्रेलिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अष्ट्रेलिया
पानी तापमान अष्ट्रेलिया (वर्तमान महिना)
डार्विन 25.9 °C
केर्नस 23.4 °C
FRASER 19.5 °C
ब्रिस्बेन 18.9 °C
सिडनी 17.7 °C
पर्थ 17.6 °C
एडिलेड 13 °C
मेलबोर्न 10.9 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!