लोकप्रिय देशहरू

अष्ट्रेलिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अष्ट्रेलिया
पानी तापमान अष्ट्रेलिया (वर्तमान महिना)
डार्विन 26.4 °C
केर्नस 23.7 °C
FRASER 20.6 °C
ब्रिस्बेन 20.1 °C
सिडनी 19.5 °C
पर्थ 19.2 °C
एडिलेड 15.1 °C
मेलबोर्न 12.7 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!