लोकप्रिय देशहरू

अब्खाजिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अब्खाजिया
पानी तापमान अब्खाजिया (वर्तमान महिना)
Gudauta 27.1 °C
नयाँ Athos 27.1 °C
सुखुमी 27.1 °C
Tsandryphsh 27 °C
Gagra 27 °C
Ochamchira 27 °C
Pitsunda 27 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!