लोकप्रिय देशहरू

अब्खाजिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अब्खाजिया
पानी तापमान अब्खाजिया (वर्तमान महिना)
Gudauta 26.9 °C
नयाँ Athos 26.9 °C
सुखुमी 26.9 °C
Tsandryphsh 26.8 °C
Gagra 26.8 °C
Ochamchira 26.8 °C
Pitsunda 26.8 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!