लोकप्रिय देशहरू

अब्खाजिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अब्खाजिया
पानी तापमान अब्खाजिया (वर्तमान महिना)
नयाँ Athos 9.3 °C
सुखुमी 9.3 °C
Pitsunda 9.3 °C
Gudauta 9.3 °C
Tsandryphsh 9.2 °C
Gagra 9.2 °C
Ochamchira 9.2 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!