लोकप्रिय देशहरू

अब्खाजिया — महिना द्वारा मौसम, पानी तापमान

शहरहरू, अब्खाजिया
पानी तापमान अब्खाजिया (वर्तमान महिना)
सुखुमी 17.6 °C
Gudauta 17.5 °C
नयाँ Athos 17.5 °C
Ochamchira 17.5 °C
Pitsunda 17.4 °C
Tsandryphsh 17.3 °C
Gagra 17.3 °C
हामीलाई भन्नुहोस् र आफ्नो मित्र संग साझा!