Δημοφιλείς χώρες
Σύγκριση καιρού

Maiori — καιρικές συνθήκες ανά μήνα, θερμοκρασία του νερού

Η θερμοκρασία του αέρα κατά μήνα
Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία — 31.5°C Αύγουστος. Μέση μέγιστη θερμοκρασία τη νύχτα — 21.1°C Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία — 11.2°C τον Ιανουάριο. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας — 6.7°C τον Ιανουάριο.
Η θερμοκρασία του νερού ανά μήνα
Μέση μέγιστη θερμοκρασία του νερού — 26.5°C σταθερό Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του νερού — 14.2°C σταθερό Μάρτιος.
Βροχόπτωση, mm
Η μέγιστη βροχόπτωση — 107.8 mm Ηχογραφήθηκε Μάρτιος. Ελάχιστη καθίζηση — 32.3 mm Ηχογραφήθηκε Αύγουστος.
Πείτε μας και να μοιραστείτε με τους φίλους σας!