Δημοφιλείς χώρες

Όροι Χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους ιστοσελίδα και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, θα απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα του Meteodb για προσωπική, μη εμπορική προβολή μόνο παροδική. Η διάταξη αυτή της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και υπό αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:
  • τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορικές ή μη εμπορικές)?
  • προσπαθούν να αποσυμπίληση ή αποσυμπίληση οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα Meteodb?
  • αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
  • μεταφέρει τα υλικά σε ένα άλλο πρόσωπο, «καθρέφτης» τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο server.
Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε Meteodb. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της παρούσας άδειας, θα πρέπει να καταστρέψει όλα τα κατεβάσει τα υλικά στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Άρνηση

Υλικά για την περιοχή είναι Meteodb παρέχονται "ως έχουν". Meteodb δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες παραβιάσεις δικαιωμάτων. Επιπλέον, Meteodb δεν εγγυάται και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα του ή άλλως συνδέονται με τέτοια υλικά ή σε οποιαδήποτε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση Meteodb.com ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού της ιστοσελίδας Meteodb ακόμη Meteodb Meteodb ή ο εντολοδόχος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αλλαγές και διορθώσεις

Τα υλικά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα Meteodb θα μπορούσε να περιλαμβάνει την τεχνική, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Δεν Meteodb εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Meteodb μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Meteodb δεν σημαίνει, ωστόσο, κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Meteodb δεν εξέτασε όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την περιοχή της στο Διαδίκτυο, και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση Meteodb ιστοσελίδα. Η χρήση των εν λόγω δικτυακών τόπων με δική σας ευθύνη.

7. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Meteodb μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης του δικτυακού της τόπου, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε ενώ η τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας.
Πείτε μας και να μοιραστείτε με τους φίλους σας!