Δημοφιλείς χώρες
Σύγκριση καιρού

Χέρνινγκ — καιρικές συνθήκες ανά μήνα, θερμοκρασία του νερού

Η θερμοκρασία του αέρα κατά μήνα
Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία — 20.1°C Ιούλιος. Μέση μέγιστη θερμοκρασία τη νύχτα — 13.7°C Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία — 2.7°C τον Ιανουάριο. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας — 0.3°C Φεβρουάριος.
Η θερμοκρασία του νερού ανά μήνα
Μέση μέγιστη θερμοκρασία του νερού — 18.6°C σταθερό Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του νερού — 1.3°C σταθερό Φεβρουάριος.
Βροχόπτωση, mm
Η μέγιστη βροχόπτωση — 88 mm Ηχογραφήθηκε Αύγουστος. Ελάχιστη καθίζηση — 40.2 mm Ηχογραφήθηκε Απρίλιος.
Πείτε μας και να μοιραστείτε με τους φίλους σας!