Δημοφιλείς χώρες
Σύγκριση καιρού

Όλομουτς — καιρικές συνθήκες ανά μήνα

Η θερμοκρασία του αέρα κατά μήνα
Η μέση μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία — 25°C Αύγουστος. Μέση μέγιστη θερμοκρασία τη νύχτα — 14.6°C Αύγουστος. Η μέση ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία — -0.5°C τον Ιανουάριο. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία νύχτας — -3.5°C τον Ιανουάριο.
Βροχόπτωση, mm
Η μέγιστη βροχόπτωση — 54.9 mm Ηχογραφήθηκε Ιούλιος. Ελάχιστη καθίζηση — 21.6 mm Ηχογραφήθηκε Φεβρουάριος.
Πείτε μας και να μοιραστείτε με τους φίλους σας!