פאָלקס לענדער

מאַלדיווע אינזלען — וועטער דורך חודש, וואַסער טעמפּעראַטור

טאָוונס, מאַלדיווע אינזלען
וואַסער טעמפּעראַטור מאַלדיווע אינזלען (קראַנט חודש)
Seenu אַטאָלל 29.9 °C
אַדדו אַטאָלל 29.9 °C
דהאַאַלו אַטאָלל 29.3 °C
אַרי אַטאָלל 29.3 °C
מעעמו אַטאָלל 29.3 °C
פאַאַפו אַטאָלל 29.3 °C
זאָכער אַטאָלל 29.2 °C
מאַאַפושי 29.2 °C
באַאַ אַטאָלל 29.1 °C
האַאַ אַליפו אַטאָלל 29.1 °C
דערציילן אונדז און טיילן מיט אייער Friends!