Populära länder
Jämför väder

Lignano — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.9°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 19.1°C Juli. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 7.2°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 2.8°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 25.7°C fast Juli. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 9.1°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 133.3 mm Det spelades in November. Minsta utfällning — 48.8 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!