Populära länder
Jämför väder

Lignano — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 30°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 19.2°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 7.1°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 2.8°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 25.9°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 9.1°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 133.2 mm Det spelades in November. Minsta utfällning — 54.1 mm Det spelades in Augusti.
Berätta för oss och dela med dina vänner!