Populära länder
Jämför väder

Ochamchira — väder per månad, vattentemperatur

Lufttemperaturen per månad
Den genomsnittliga maximala dygnstemperatur — 29.2°C Augusti. Genomsnittlig maximal nattemperatur — 19.7°C Augusti. Den genomsnittliga minimikraven för dygnstemperatur — 8.1°C i januari. Den genomsnittliga lägsta nattemperatur — 3.9°C i januari.
Vattentemperaturen per månad
Genomsnittlig högsta temperatur på vattnet — 26.9°C fast Augusti. Den genomsnittliga minimitemperatur av vattnet — 9.3°C fast Februari.
Utfällning, mm
Maximal utfällning — 105.1 mm Det spelades in December. Minsta utfällning — 56.1 mm Det spelades in Maj.
Berätta för oss och dela med dina vänner!